Sağlık

Tinnitus Deme

“Tinnitus bir tümör belirtisi olabilir, belki de işitme kaybının bir belirtisi olabilir”

Halk arasında tinnitus olarak bilinen kulak çınlaması, günlük yaşamda birçok kişinin karşılaştığı bir sağlık sorunudur. Genellikle hafif ve kısa süreli olduğu için gerekli duyarlılığın gösterilmediği kulak çınlaması, uzun süreli periyodik olduğu zaman hastalarda ortaya çıkabilir. tükenmişlik hissi, gerginlik, uyku sorunları, konsantrasyon güçlüğü, hafıza sorunları, depresyon, kaygı ve sonluluk ve baş ağrısı gibi durumlara neden olabilir. Aynı zamanda, kulak çınlaması kolay ve anlık bir şikayet olabilir. kafatası tümörleri, dolaşım bozuklukları, damar hastalıklarıgibi değerli bir hastalığın belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir. Bu nedenle rutin sağlık kontrollerinizi ihmal etmemeniz önerilir.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, ‘kulak çınlaması’ hakkında değerli açıklamalarda bulunurken, tedavi edilmezse işitme kaybına kadar gidebileceğini sözlerine ekledi.

ÇINLAMA NEDİR?

Tinnitus, bir veya iki kulakta çınlama veya başka sesler duyduğunuz zamandır. Kulak çınlamanız olduğunda, duyduğunuz gürültüye harici bir ses neden olmaz ve diğer insanlar genellikle bunu duyamaz. Tinnitus yaygın bir rahatsızlıktır. İnsanların yaklaşık %15 ila %20’sini etkiler ve özellikle ilerleyen yaşla birlikte daha sık görülür.

Tinnitus genellikle yaşa bağlı işitme kaybı, yüksek sese maruz kalma veya dolaşım sistemindeki bir sorundan kaynaklanabilir. Birçok insan için, kulak çınlaması, altta yatan nedenin tedavisiyle veya kulak çınlamasını azaltan, maskeleyen ve kulak çınlamasını daha az fark edilir hale getiren diğer tedavilerle iyileşir.

ÇINLAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tinnitus, hastanın akustik bir uyaran olmaksızın bir sesi algılaması olarak da tanımlanabilir. Bu sesin farklı tonları, özellikleri ve karakterleri olabilir. Birden fazla duyulan ses bazen uğultu, zil, rüzgar veya ıslık sesi, makine gürültüsü, hışırtı, nabız sesleri olarak tanımlanır.

Tinnitus’u olan birden fazla kişide yalnızca sizin duyabileceğiniz tinnitus vardır. Tinnitus sesleri alçak bir kükremeden yüksek bir gıcırtıya kadar değişebilir ve bir veya iki kulakta duyabilirsiniz. Bazı durumlarda ses, konsantre olmanızı veya diğer sesleri duymanızı engelleyecek kadar yüksek olabilir. Tinnitus her zaman mevcut olabilir veya gelip gidebilir.

Nadir durumlarda, kulak çınlaması genellikle kalp atışınızla senkronize olan ritmik bir nabız veya uğultu sesi olarak ortaya çıkabilir. Buna pulsatil kulak çınlaması denir. Pulsatil kulak çınlamanız varsa, doktorunuz sizi muayene ederken kulak çınlamanızı (objektif kulak çınlaması) duyabilir.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİYİM?

Tinnitus günlük yaşamınızı, sosyal ve zihinsel durumunuzu etkileyebilir. Sizi rahatsız eden ve geçmeyen kulak çınlamanız varsa doktorunuza görünün.

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MÜMKÜN OLDUĞUNCA EN KISA ZAMANDA DOKTORUNUZA GÖRÜNÜN:

 • Kulak çınlaması ve işitme kaybınız veya baş dönmesi varsa
 • Çınlamanızın bir sonucu olarak anksiyete veya depresyon yaşıyorsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza görünün.

ÇINLAMANIN ORTAK NEDENLERİ NELERDİR?

Birçok insanda kulak çınlaması aşağıdakilerden birinden kaynaklanır:

 • İşitme kaybı. İç kulağınız (koklea), kulağınız ses dalgaları aldığında hareket eden küçük, hassas saç hücrelerine sahiptir. Bu eylem, kulağınızdan beyninize (işitme siniri) giden sınır boyunca elektrik sinyallerini tetikler. Beyniniz bu sinyalleri ses olarak yorumlar.

İç kulağınızın içindeki tüyler hasar görürse, bu yaşlandıkça veya sistematik olarak yüksek seslere maruz kaldığınızda olur, beyniniz rastgele elektrik uyarıları algılayabilir ve kulak çınlamasına neden olabilir.

 • Kulak enfeksiyonu veya kulak kanalı tıkanıklığı. Kulak kanallarınız sıvı birikmesi (kulak enfeksiyonu), kulak kiri veya diğer yabancı maddeler nedeniyle tıkanabilir. Bir tıkanıklık, kulağınızdaki basıncı değiştirerek kulak çınlamasına neden olabilir.
 • Baş veya boyun yaralanmaları. Baş veya boyun travması iç kulağı, işitme uçlarını veya işitme ile ilgili beyin fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu tür yaralanmalar genellikle tek kulakta çınlamaya neden olur.
 • İlaçlar. Bazı ilaçlar kulak çınlamasına neden olabilir veya kötüleştirebilir. Genel olarak, bu ilaçların dozu ne kadar yüksek olursa, kulak çınlaması o kadar kötü olur. Bu ilaçları kullanmayı bıraktığınızda, istenmeyen gürültü genellikle kaybolur.

Kulak çınlamasına neden olduğu bilinen ilaçlar arasında nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) ve bazı antibiyotikler, kanser ilaçları, diüretikler vb. ilaçlar ve antidepresanlar bulunmaktadır.

ÇINLAMANIN DİĞER NEDENLERİ NELERDİR?

Tinnitusun daha az görülen nedenleri arasında diğer kulak problemleri, kronik sağlık durumları ve kulağınızdaki uçları veya beyninizdeki işitme merkezini etkileyen yaralanmalar veya durumlar yer alır.

 • Meniere hastalığı.Tinnitus, alışılmadık iç kulak sıvısı basıncının neden olabileceği bir iç kulak bozukluğu olan Meniere hastalığının erken bir göstergesi olabilir.
 • Östaki borusu disfonksiyonu;Bu durumda kulağınızdaki orta kulağı boğazınızın üst kısmına bağlayan tüp sürekli genişleyerek kulağınızın tok hissetmesine neden olabilir.
 • Kulak kemikçiklerinin yapısal bozuklukları; Orta kulağınızdaki kemiklerin sertleşmesi (otoskleroz) işitme duyunuzu etkileyebilir ve kulak çınlamasına neden olabilir. Anormal kemik büyümesinin neden olduğu bu durum ailelerde görülme eğilimindedir.
 • İç kulakta kas spazmları. İç kulaktaki kaslar gerilebilir (spazm), bu da kulak çınlamasına, işitme kaybına ve kulakta dolgunluk hissine neden olabilir. Bu bazen açıklanamayan bir sebep olmadan olur, ancak multipl skleroz da dahil olmak üzere nörolojik hastalıklardan da kaynaklanabilir.
 • Temporomandibular eklem (TMJ) bozuklukları.Başınızın her iki yanında, kulaklarınızın önünde bulunan ve alt çene kemiğinizin kafatasınızla birleştiği yerde bulunan TME ile ilgili sorunlar kulak çınlamasına neden olabilir.
 • Akustik nöroma veya diğer baş ve boyun tümörleri. Akustik nöroma, beyinden iç kulağa giden kraniyal tüpte gelişen, dengeyi ve işitmeyi kontrol eden kanserli olmayan (iyi huylu) bir tümördür. Diğer baş, boyun veya beyin tümörleri de kulak çınlamasına neden olabilir.
 • Kan damarı bozuklukları. Ateroskleroz, yüksek tansiyon veya bükülmüş veya yanlış şekillendirilmiş kan damarları gibi kan damarlarınızı etkileyen durumlar, kanın damarlarınızda ve atardamarlarınızda daha güçlü hareket etmesine neden olabilir. Bu kan akışı değişiklikleri kulak çınlamasına neden olabilir veya kulak çınlamasını daha belirgin hale getirebilir.
 • Diğer kronik durumlar.Diyabet, tiroid sorunları, migren, anemi ve romatoid artrit ve lupus gibi otoimmün bozuklukları içeren durumların tümü kulak çınlaması ile ilişkilendirilmiştir.

Risk faktörleri

Herkes kulak çınlaması yaşayabilir, ancak şu faktörler riskinizi artırabilir:

 • Yüksek sese maruz kalma. Ağır ekipman, motorlu testereler ve ateşli silahlar gibi yüksek sesler, gürültüye bağlı işitme kaybının yaygın kaynaklarıdır. MP3 çalarlar gibi taşınabilir müzik cihazları da uzun süre yüksek seste çalınırsa gürültüye bağlı işitme kaybına neden olabilir. Fabrika ve inşaat personeli, müzisyenler ve askerler gibi gürültülü ortamlarda çalışanlar özellikle risk altındadır.
 • Yaş.Yaşlandıkça, kulaklarınızdaki işlevsel sınır liflerinin sayısı azalır ve muhtemelen kulak çınlamasına bağlı işitme sorunlarına neden olur.
 • Cinsiyet.Erkeklerin kulak çınlaması yaşama olasılığı daha yüksektir.
 • Tütün ve alkol kullanımı. Sigara içenlerin kulak çınlaması geliştirme riski daha yüksektir. Alkol almak da kulak çınlaması riskini artırır.
 • Bazı sağlık endişeleri.Obezite, kardiyovasküler problemler, yüksek tansiyon ve artrit veya kafa travması öyküsü kulak çınlaması riskinizi artırır.

ÇINLAMANIN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tinnitus insanları farklı şekilde etkiler. Bazı insanlar için kulak çınlaması yaşam kalitelerini önemli ölçüde etkileyebilir. Kulak çınlamanız varsa, şunları da yaşayabilirsiniz:

 • tükenmişlik hissi
 • Stres
 • uyku sorunları
 • odaklanma zorluğu
 • hafıza sorunları
 • Depresyon
 • kaygı ve sinirlilik
 • Baş ağrısı
 • İş ve aile yaşamı ile ilgili sorunlar

Bu ilgili durumları tedavi etmek kulak çınlamasını doğrudan etkilemeyebilir, ancak kendinizi daha yetkin hissetmenize yardımcı olabilir.

ÇINLAMA ÖLÇÜM TEKNİKLERİ NELERDİR?

Çoğu durumda, kulak çınlaması önlenemeyen bir şeyin sonucudur. Bununla birlikte, bazı önlemler bazı kulak çınlaması türlerinin önlenmesine yardımcı olabilir.

 • İşitme koruma ekipmanı kullanın. Zamanla, yüksek seslere maruz kalmak kulağın sınırlarına zarar vererek işitme kaybına ve kulak çınlamasına neden olabilir. Yüksek seslere maruz kalma sürenizi sınırlamaya çalışın. Yüksek seslerden kaçınamıyorsanız, işitme duyunuzu korumaya yardımcı olması için kulaklık kullanın. Motorlu testere veya müzisyenseniz veya gürültülü makineler veya ateşli silahlar (özellikle tabancalar veya pompalı tüfekler) kullanan bir alanda çalışıyorsanız, her zaman kulak üstü işitme cihazı takın.
 • Yüksek sesten uzak durun.Kulak koruması olmadan güçlendirilmiş müziğe uzun süre maruz kalmak veya kulaklıkla çok yüksek seste müzik dinlemek işitme kaybına ve kulak çınlamasına neden olabilir.
 • Kardiyovasküler sağlığınıza dikkat edin.Düzenli egzersiz yapmak, doğru beslenmek ve kan damarlarınızı sağlıklı tutmak için diğer adımları atmak, obezite ve kan damarı bozukluklarından kaynaklanan kulak çınlamasını önlemeye yardımcı olabilir.
 • Alkol, kafein ve nikotini sınırlayın.Bu elementler, özellikle fazla kullanıldıklarında kan akışını etkileyebilir ve kulak çınlamasına katkıda bulunabilir.

ÇINLAMA TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

 • Farmasötik uygulamalar
 • TRT’de
 • nöromonikler
 • Lazer
 • İşitme Cihazı uygulamaları
 • maskeliler
 • Akupunktur
 • Hipnoz
 • biyolojik geri bildirim
 • TMS
 • botoks uygulaması
 • Elektriksel Uyarı/Onlarca
 • PATM

kulak çınlaması tedavisi   sebebine göre değişebilir. Kulak çınlaması kolay ve anlık bir şikayet olabileceği gibi kafatası tümörleri, dolaşım bozuklukları, damar hastalıkları gibi değerli bir hastalığın belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir. Bu nedenle rutin sağlık kontrollerinizi ihmal etmemeniz önerilir.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

pamukova-haber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler